Gobleni

Priče o goblenima

1

3531-7 „Samoportret sa kćerkom“ E.L. Vigee-Lebrun
46 X 61 cm – 36 boja – sa petit point vezom

Elisabeth-Louise Vigee-Lebrun (1755-1842)

Žena Vigee-Lebrun ima opus od ukupno 662 umjetničkih slika, isključivo portreta, od kojih je najpoznatiji od Marie-Antoinette (1779) i portret nje zajedno sa njenom kćerkom (1786). Nakon izbijanja Francuske revolucije 1789. godine, emigrirala je u Italiju i vratila se tek 1802.g. natrag u Francusku. Njezin stil odlikuje se dojmom rafiniranosti i simpatičnosti.

2

358-6 „Koncert“ , Gerard ter Borch 39 X 51 cm – 40 boja – sa petit point vezom

3

3554-5 „Pastirica“ Filippo Palizzi 71 X 51 cm- 34 boje – sa petit point vezom

4

2357-5 „Ifigenija“ , Feuerbach 39 X 51 cm – 41 boja – sa petit point vezom

Anselm Feuerbach (1829-1880)

Slikar Anselm Feuerbach je pored Böcklina bio jedan od najvažnijih njemačkih slikara 19. stoljeća. Živio je i radio uglavnom u Parizu i Rimu, a na kraju u Veneciji. U svojoj početnoj fazi, on je kopirao veliku Meister. Svijet njegovog djelovanja/rada je bila Italija i antički period. Nadaleko poznato postalo je njegovo umjetničko djelo «Pieta» nastala 1863. (Minhen, Schack Galerija), a «Iphigenie» se ovdje koristi kao predložak/šablon. (Darmstadt Hess , Državni muzej).

5

3551-2 „Ljuljačka“ Jean-Honore Fragonard, 48 X 65 cm- 44 boje- sa petit point vezom

6

3521-9 „Djevojka koja čita“ Jean-Honore Fragonard, 36 X 47 cm – 29 boja

Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)

Fragonard je bio učenik slikara Bouchera, čiji je stil slikanja ostavio tako snažan uticaj na njega, tako da su njihove slike zbunjujuće jako slične, kao što je slika “The Swing” iz 1767. (London, u Wallace galeriji). Fragonard je bio jako dobar umjetnik, slikar i volio je u svojim slikama prikazivati događaje iz svakodnevnog života. Imao je jako veliku sreću, da je stvarao svoja životna djela nezavisno od realiziranja finansijske egzistencije.

7

3516-6 „Gladiolen“ 77 X 57 cm – 40 boja

8

3537-3 „Cvijeće u vazi“, Jan van Hujisum, 42 X 49 cm – 41 boja
Jan van Hujisum (1682-1749)
Van Hujisum se smatra posljednjim važnim predstavnikom nizozemske tradicionalne umjetnosti slikanja cvjetnih motiva i voća. Njegova djela mrtve prirode, koja su često bila oslikana na bakru ili mahagoniju, te su dobro očuvana, karakterizira ih iznimna posvećenost oblikovanju detalja. Oni si prikazani u skladu sa tonovima i bojama prisutnim u prirodnom izdanju. Van Huijsums tanko nanosi boje koje su izuzetno svijetle. Motivi su obično prikazani na svijetloj, «hladnoj» pozadini kao na slici “Cvijeće u vazi” (1726.g., Zbirka Wallace, London). Cijena njegovih slika je još tokom njegovog života bila u rekordnom iznosu.

9

3548-1 „ Kamena vrata u Zagrebu“ Vladimir Kirin, 41 X 56 cm – 24 boje
Vladimir Kirin (1894-1963)

Vladimir Kirin rođen je 1894. godine u Zagrebu. Umro je 1963. godine. Kirin je proučavao grafiku u Londonu, a potom magistrirao na Master Univerzitetu u Beču, gdje je 1925.g. stekao diplomu. U Parizu, Rimu, Berlinu, Veneciji i Leipzigu, sudjelovao je u velikim izložbama. Njegova umjetnička djela naslikana tehnikom ulja na platnu su posvećeni uglavnom prikazivanju predjela starog dijela grada Zagreba, za kojeg ga vežu posebna osjećanja i gdje je također jedno vrijeme predavao kao docent na Univerzitetu.

10

3562-1 „Kićenje nevjeste“, Paja Jovanović , originalni primjerak u Narodnom muzeju u Beogradu, 70 X 48 cm – 44 boje – sa petit point vezomdivider